CURRENT VACANCIES

Orphans and Child Welfare Officer (Çocuk ve Yetimleri Koruma Sorumlusu)

Job Location: Istanbul /Turkey

Reporting to: Orphans Coordinator 

Closing date: 20 May 2018

Job years of experience: 0-2 years

 

Görev Tanımı:

Çocuk ve Yetimleri Koruma Sorumlusu, Türkiye’deki yetim destek programının başarılı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Çocuk ve Yetimleri Koruma Koordinatörü’nün eşliğinde çalışmalarını yürütecektir.

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Vakfımızın ilke ve usulleri uyarınca, yetim destek programımızın Türkiye’de kurulması için gerekli çalışmaları yapmak
 • Çocuk ve Yetimleri Koruma Koordinatörü danışmanlığında biriminin gerçekleştireceği faaliyetlere yardım etmek
 • Yetim destek programının sürdürülebilir bir şekilde genişletilmesini amaçlayan faaliyetlerde koordinatöre yardım etmek
 • Yetim destek programının ilerleme raporlarını hazırlayıp raporları partnerlerimizle paylaşmak
 • Proje bütçesinin hazırlanmasında koordinatöre yardım etmek
 • Yetim aile ziyaretlerini planlamak ve yetim ailelerini evlerinde ziyaret edip ailelerin durumlarını gözetmek
 • Sponsorlara sunmak için yetim bilgilerini online sisteme yüklemek
 • Yetim ilerleme raporlarını hazırlamak ve raporları online sisteme yüklemek
 • Yetim bilgilerinin bulunduğu veri tabanının güncel tutulması için koordinatöre yardım etmek
 • Yardımların yetimlere dağıtımında koordinatöre yardım etmek
 • Türkiye’deki projelerin tasarlanmasında ve uygulanmasında koordinatöre destek olmak
 • Yetim destek programının üç aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasında koordinatöre yardım etmek
 • Programımızın bağış toplama etkinliklerinde kullanması için yetimler üzerine durum çalışmaları hazırlamak
 • Yetim belge ve dosyalarını takip etmek; vakfımızınız ilkeleri esasınca gerekli belgelemeleri yapmak
 • Proje izleme ve değerlendirme yazılarında koordinatöre yardım etmek
 • Verilen diğer gerekli görevleri yerine getirmek

İSTENİLEN BECERİ VE TECRÜBELER

 • İslami ilke ve değerleri benimsemek; vakfımızın vizyon, misyon ve değerlerine bağlı olmak.
 • Sosyal bilimler/psikoloji/kalkınma/işletme yönetimi veya benzeri bir alanda üniversite mezunu olmak.
 • Arapçayı yazılı ve sözlü olarak aktif kullanabilmek; tercihen İngilizcesi iyi olmak
 • Faaliyet yönetimi, organizasyon işleri ve takım çalışması gibi alanlarda tecrübe sahibi olmak
 • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında ve çocuk/yetim koruma faaliyetlerinde iş tecrübesine sahip olmak
 • Strateji geliştirme ve uygulama alanlarında beceri sahibi olmak
 • Farklı koşullar altında çalışmalarını sürdürebilmek
 • Vakfımızın hedeflerine ulaşmasında yararlı olacak geliştirme faaliyetlerini yürütebilmek
 • Farklı bilgileri açık ve doğru bir şekilde iletebilmek, güçlü iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Gerektiğinde çalışma saatleri dışında çalışabilmek; seyahat engeli bulunmamak; tercihen İstanbul’u bilmek

Başvuru sahibi Türk vatandaşı olmalıdır. Kadın adayların başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.

NASIL BAŞVURURUM:

 Eğer ilan için gerekli şartları sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup başvuru son tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.

 • İstenilen şartları sağlayan adaylar, ekteki başvuru formunu doldurup, formu [email protected] adresine göndererek başvurularını yapabilirler. Başvurular 20 Mayıs 2018 günü saat 17:00’a kadar gönderilmelidir. İsteğe bağlı olarak başvurunuza CV’nizi de ekleyebilirsiniz.
 • Başvuru formu bu linkten
 • Zamanında gönderilmeyen veya eksik gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurunuzu göndermeden önce, başvuru dosyasının adını, kendi adınız ve başvurduğunuz pozisyonun adı ile değiştiriniz (Örnek: Ahmet MEHMET – Project Officer.docx). Dosyayı aynı formatta kaydediniz.
 • Başvuru şartlarını sağlamanız, seçileceğinizi tek başına garanti etmez. En uygun adayın seçilebilmesi için, işin nitelikleri de göz önünde bulundurularak, belirlenen adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru ile ilgili sorularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.